Regulamin obowiązujący do 24 maja 2018 r.

Regulamin obowiązujący do 24 maja 2018 r.
Postanowienia ogólne

Strona internetowa Rivendo.pl prowadzona jest przez firmę MitKsiążki.pl s.c., działalność gospodarcza zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 63693 oraz 66763 NIP 7252032919, REGON 100957752. Siedziba firmy: Łódź 90-003, ul Tuwima 16. lok. 7U

Warunki korzystania ze strony

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

Zgłoszenie sprzedaży

MitKsiążki.pl s.c. za pośrednictwem strony rivendo.pl przyjmuje zgłoszenia sprzedaży przedmiotów.

Warunkiem przyjęcia przez antykwariat zgłoszenia jest wypełnienie formularza na stronie wraz z podaniem podstawowych danych kontaktowych oraz przesłanie zdjęć.

Oferta

Oferta przedstawiona na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i jest zaproszeniem do zawarcia umowy

Postanowienia końcowe

MitKsiążki.pl s.c. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełniając formularz zgłoszenia sprzedaży wraz ze swoimi danymi wyrażasz zgodę na przechowywanie oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania i realizacji oferty odkupienia przedmiotów. Przesyłający zgłoszenie ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego.